• Utbildningsanordnare Sverigehälsan i Malmö (dipl. friskvårdsterapeut): Sverigehälsan 

 

  • Utbildningsanordnare Hälsoteket i Malmö (dipl. massös): Hälsoteket

 

  

  • Utbildningsanordnare Träning och Hälsa (lic. styrketräningsinstruktör) i Malmö: Träning och Hälsa

   

 

  • Ledare för Fysisk aktivitet på Recept, Region Skåne: FaR

 

  • Ice Power® - smärtlindrande produkter: Ice Power

 

  • Maryd Maskin AB - Redskap till det moderna lantbruket - hyresvärden för min mottagning: Maryd Maskin AB