Massage - när lämpligt?

Indikationer - tillstånd som förbättras av behandling:

- muskelspänningar som orsakas av kontrakturer

- träningsvärk

- uttröttade muskler

- ödem (ej orsakade av akuta inflammationer, proppar eller akuta skador!)

- inflammationstillstånd som inte är akuta dvs. kroniska t ex pga slitningar osv.

- kramp

- kontrakturer (sammandragna muskler)

- "falska ischiasproblem" (orsakade av kontrakturer av höftledens utåtrotatorer t ex m. piriformis)

- som avstressande och avslappnande behandling

- OCH INTE MINST: FÖR ÖKAT VÄLBEFINNANDE!

Absoluta kontraindikationer - tillstånd när man ska undvika massagebehandling helt och hållet eller på vissa kroppsdelar:

- feber / infektioner / förkylning eller vid antibiotikabehandlingar - efter en infektion bör du vänta två dygn innan du påbörjar behandling

- torticollis (spänd halsmuskulatur) efter övre luftvägsinfektioner hos barn och unga

- akut trauma (olycksfall) mot kotpelaren

- färska frakturer och mjukdelsskador - de flesta mjukdelsskador bör inte masseras före 48 timmar efter skadetillfället

- primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg

- infektiös spondylit (ryggkotsinflammation) och andra skelettinfektioner

- uttalad benskörhet (osteoporosis)

- diskbråck med eller utan neurologiska symtom

- reumatisk sjukdom i halsryggraden

- sjukdomstillstånd i kotornas artärer

- hudsjukdomar (kraftiga eksem, psoriasis, acne)

- ingen massage under de första 3 månaderna av graviditet

 

 

 

 

 

källa: "Idrottarens massagebok" av Thomas Lindholm, Sisu Idrottsböcker