Forskning om massage för barn

Kerstin Uvnäs Moberg är professor i fysiologi vid Skara och Skövde Universitet och samarbetar även med Karolinska Institutet. Hon är mycket efterfrågad föreläsare och expert såväl i Sverige som i USA och har arbetat med medicinsk forskning i 25 år. Hon är Sveriges ledande forskare inom oxitocin och beröring. Prof. Uvnäs Moberg redovisar i sina studier bl a att barn som fått regelbunden massage blir lugnare, socialt mognare, de fungerar bättre tillsammans med sina kamrater och är mindre aggressiva.

Läs gärna mer i boken av Prof. Uvnäs Moberg: Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kulturs förlag

En utförlig lista över publikationer av Prof. Uvnäs Moberg finner du på hennes webbsida.

 

Vidare intressant läsning är examensarbete från 2005 av Annika Renud och Camilla Sällström vid Högskolan i Kristianstad med titeln "Är massage bara skönt - eller har den någon positiv inverkan på barn i förskoleåldern?", citat: "Resultaten av vårt arbete genom bearbetning av litteratur, forskning och den undersökning vi gjort visar att användandet av massage på barn i förskoleåldern ger ett flertal positiva effekter. Dessa effekter medför att barnen kan på ett bättre sätt utvecklas i sociala sammanhang."

Den kan du läsa här.

 

I kandidatuppsatsen "Barnmassage" skriver Lisa Ahlander, Malin Holmqvist och Malin Cederlund vid Göteborgs Universitet 2010: "Enligt vårt resultat påverkar barnmassage/beröring barngruppen och det enskilda barnet på ett positivt sätt. Barnen blir lugnare, mer harmoniska och får bättre koncentration, vilket innebär att inlärningen går lättare. Barnen blir trygga och bryr sig om varandra, detta leder till att kommunikationen blir bättre, det blir mindre konflikter och bättre samverkan mellan barnen. Eftersom vi lever i ett stressigt samhälle med ett högt tempo så behöver både pedagoger och barn tillfällen och kunskaper om aktiviteter som skapar lugn och harmoni i vardagen. Vår undersökning har visat att det resultat man får av barnmassage/beröring blir en pedagogisk vinst för både barnen och pedagogerna. Barnmassage/beröring är ett bra verktyg till att uppnå många av läroplanens mål.

Denna intressanta uppsats kan du läsa här.

 

Mycken informativ läsning erbjuder även Touch Research Institute i Miami, USA i form av deras forskning inom beröring. Det finns även här en uppsjö av litteratur. Enjoy!

 

 

 

Logga