Blodcirkulationen

Blodflödet ökar lokalt i den muskel som du masserar. Denna effekt kvarstår i ca. 40 min. Jämför med en uppvärmning t ex under träningen - dess effekt sjunker efter ca. 10 min. Massagen ersätter dock inte uppvärmningen!

Ökad blodcirkulation förbättrar borttransporten av muskulaturens slaggprodukter.

Lymfcirkulationen

När du sitter / står länge, har gipsade kroppsdelar, skadade muskler eller träningsvärk kan dessa innebära risk för ödem. Speciellt djup massage påskyndar borttransporten av dessa vätskeansamlingar.

Musklerna

Uttröttade muskler skadas lättare än utvilade. Vid hård och ofta förekommande träning kan man lätt nå gränsen till vad en muskel skadefritt kan klara av. Regelbunden massage ökar muskelns ämnesomsättning och hjälper att slappna av de spända musklerna, vars återhämtning således påskyndas. Detta minskar risken för skador och möjliggör en intensivare träning.

Smärta

Massage minskar smärtimpulsernas flöde till hjärnan om det uppstår ett ökat impulsflöde från berörings-, tryck- och / eller värmereceptorerna. Förutsatt är att dessa impulser går in på samma nivå i ryggmärgen enl "Gate-Control Theory".

Huden

En ökning av hudtemperaturen med 2-3 grader. Sammanväxningar mellan hud och annan vävnad kan lösgöras.

Nervsystemet

Antistresshormonet oxytocin frigörs vid beröring - detta ger en lugnande och avslappnande effekt.

 

 

 

 

 

Källa: "Idrottarens Massagebok" av Thomas Lindholm, SISU Idrottsböcker