Dataskyddsförordningen - GDPR - i Studio C Rivanors verksamhet

Dataskyddsförordningen - GDPR - är fullt ut i sin helhet respekterad och följd inom verksamheten på Studio C Rivanor.

Inga personnummer på kunder finns överhuvudtaget registrerade eller nedtecknade i min verksamhet. Under de senaste 2 åren aktiva kundernas / patienternas namn, adress och telefonnummer samt i vissa fall epost adress finns nedtecknade för hand med blyerts i en traditionell telefonbok i papper. Denna telefonbok är tillgänglig endast för mig, Caterina Rivanor, i syftet att enligt lagen skriva ut fakturor och kvitton. Jag använder en bokningskalender även denna i pappersform som  innehåller kundens namn och telefonnummer. Denna bokningskalender är tillgänglig endast för mig, Caterina Rivanor. Telefonnummer används för att i ett specifikt syfte få tag på kunden / patienten, t ex om kunden inte har kommit till sin bokade behandling. Mobilnummer används i samma syfte samt för att sända någon gång under året aktuell information om verksamheten på Studio C Rivanor.

Några kundregister, ifyllda hälsoformulärer (anamnes), personuppgifter, patientjournaler eller -kort eller betalinformationer som datafiler existerar inte alls inom verksamheten på Studio C Rivanor. 

Hälsoformulären som innehåller information om kundens / patientens hälsotillstånd uppvisar inga personnummer eller adress. Dessa är påskrivna av kunden själv och lagras i mitt hemmakontor, med tillgång endast till mig, Caterina Rivanor. 

Läs här mer om dina rättigheter angående Dataskyddsförordningen - GDPR

Har du frågor eller funderingar angående just dina uppgifter är du varmt välkommen att kontakta mig.