• Utbildningsanordnare Sverigehälsan i Malmö (dipl. friskvårdsterapeut): Sverigehälsan 

 

  • Utbildningsanordnare Hälsoteket i Malmö (dipl. massös): Hälsoteket

 

  

  • Utbildningsanordnare Träning och Hälsa (lic. styrketräningsinstruktör) i Malmö: Träning och Hälsa

   

  • Utbildningsanordnare Friskvårdsgruppen (numera Physio Academy) i Söderköping: Friskvårdsgruppen

 

  • Ledare för Fysisk aktivitet på Recept, Region Skåne: FaR